Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
godziny przyjęcia materiału
poniedziałek - piątek 8:15-12:00

Odpowiedzią układu odpornościowego na zarażenie pasożytnicze jest między innymi produkcja przeciwciał, cząsteczek rozpoznających określone struktury patogenów (antygeny). Przeciwciała charakteryzują się swoistością, dlatego też nie istnieje jeden, uniwersalny test serologiczny pozwalający na określenie różnych przeciwciał. Do najczęściej oznaczanych klas przeciwciał należą wytwarzane na początku zarażenia przeciwciała klasy IgM oraz produkowane później, mogące utrzymywać się latami przeciwciała klasy IgG.

Diagnostyka serologiczna polega na stwierdzeniu obecności lub braku przeciwciał (badanie jakościowe) lub ich stężenia (badanie ilościowe). Celem oznaczania jest wykazanie kontaktu z czynnikami patogennymi takimi jak np. wirus kleszczowego zapalenia mózgu (TBVE), wirus ZIKA, czy riketsje Coxiellea burnetii wywołujące goraczkę Q. Badania serologiczne są szczególnie przydatne w diagnostyce toksoplazmozy (Toxoplasma gondii), toksokarozy (Toxocara spp.), glistnicy (Ascaris lmbricoides), bąblowicy (Echinococcus spp.), leiszmaniozy (Leishmania spp.) czy wągrzycy (Taenia solium) oraz kontroli przebiegu zarażenia i procesu leczenia tych inwazji, a  także ocena stanu odporności na dany patogen. W przypadku podejrzenia o inwazję wywołaną ,robakami, pasożytniczymi zaleca się wykonanie badania całkowitego poziomu przeciwciał klasy IgE, który wzrasta w przypadku niektórych zarażeń.  

Wszystkie rodzaje badań serologicznych wykonuje się w próbce krwi pacjenta, jaką jest osocze lub surowica, w niektórych przypadkach może to być także płyn mózgowo-rdzeniowy.

Oferujemy również konsultacje parazytologiczne H/Kons oraz indywidualny pakiet badań H/Spec.