Zadzwoń: +48 508 017 683
            wet.kontakt@amerlab.pl
godziny przyjęcia materiału
poniedziałek - piątek 8:15-12:00

Badania z wykorzystaniem technik biologii molekularnej to jedne z najczulszych i najbardziej specyficznych metod stosowanych w diagnostyce zrażeń pasożytniczych. Badania molekularne opierają się na detekcji materiału genetycznego pasożytów (DNA/ RNA) i pozwalają na identyfikację gatunku/szczepu patogenu. Czułość stosowanych obecnie metod fragmenty tkanek, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy. Niewątpliwą zaletą badań molekularnych jest molekularnych (Real-time PCR) pozwala na wykrycie nawet jednej kopii pasożytniczego DNA/RNA w badanym materiale. Materiał do badań mogą stanowić m. in. krew, osocze, kał, bezpośrednia detekcja pasożyta zaraz po zarażeniu (nie jest konieczne oczekiwanie np. na pojawienie się specyficznych przeciwciał). Metody te są szczególnie wskazane do szybkiej diagnostyki infekcji odkleszczowych, czy chronicznych biegunek lub inwazji rozsianych. Techniki molekularne są także wykorzystywane do badań wektorów przenoszących chorobotwórcze patogeny (badanie kleszcza). W proponowanych panelach badań można zaplanować kompleksową diagnostykę kilku pasożytów w jednym badaniu. Dodatkowo oferujemy genotypowanie czyli precyzyjne określenie gatunku/ typu pasożyta w badanym materiale, co może mieć wpływ na dalsze leczenie.